Project Description

Какво може  Магичния Амулет да направи за вас

Нека си поговорим за силата на магичния Амулет.
Какво представлява по точно той?
Амулетът е възможност да се сдобиеш с твой личен артефакт. Ще кажете – защо ми е необходим?! Ще ви отговоря така – чрез него можеш да се сдобиеш с помощник, който е винаги с теб. Освен това получаваш невидима подкрепа. Искаш да постигнеш определена цел? Чудесно. Чрез амулета имаш и лична подкрепа. Постигаш с лекота желани резултати защото притежаваш уникален Артефакт, който носи желаните резултати на притежателя си.
Това всичко се случва защото предметът се слива с конкретно намерение за успех. Вживяването дава тласък на вашето намерение всичко, което желаете да се осъществи на физическо ниво. Притежателят получава не само идеята,но и пътят по който ще се осъществят нещата на физически план.
Амулети се създават за здраве, за харизма, пари, за личен или служебен успех, за придобиване на дом, за създаване на семейство, за сила и успех и много други.
За да стане Артефактът работещ за вас трябва да си разясните какво точно искате,и тогава той ще работи за вас, ще ви оттласне и ще ви даде потенциал. Обстоятелствата ще започнат да се подреждат и вие ще започнете да постигате с лекота неща, които са ви се стрували непостижими и невъзможни.
Обадете ни се да обсъдим вашите желания и да решим в какво направление трябва да бъде създаден.
Веднъж сътворен той ще бъде вечен!
Той може да се дава по наследство и с него да се дава благословия.