Project Description

Какво може Регресионната терапия да направи за вас

Регресионната терапия може да ви освободи

Регресионната терапия е модерна психотерапия.
Тя е призната като наука още 1993 година. След признаването й като наука идва и признанието, че съществуват минали животи и реинкарнация.
Чрез Регресионната Терапия се постигат резултати, които не могат да бъдат постигнати чрез никой друг метод. Терапевтичния ефект е видим и още повече доказуем.

Темата е обширна и не е възможно да бъде обхваната във всички аспекти, за това в тази статия ще разкажа само за възможностите за лечение.
Можем да облекчим една душевна рана или намалим нейното значение в живота ни,но можем и изцяло да я излекуваме.И ето тук идва на помощ Регресионната терапия.
Има ли медикамент който може да излекува болната ни душа?!
-Не разбира се,че няма такова медикаментозно лечение.
Какво е важно да се знае? Важно е при регресията да се преживее първопричината за породения страх,състояние на тревожност,негативни поведенчески модели,неуспешност в личния живот и бизнеса, невъзможност за себереализация и много видове фобии.

Може да се проследят вашите взаимоотношения през миналите животи и в живота между животите и да се открие и осъзнае всичко дърпащо ни назад.
Главната цел на терапията е опознаването и изживяването на душата в и извън сегашната ни жизнена опитност и по-задълбоченото разбиране на това кои сме ние,на изпитанията през които сме преминали в миналите животи, откриването и открояването на нашите таланти, мисията и призванието ни.
Нека на края да ви припомня ,че знанието е вътре в нас и ,че то е закодирано още от раждането ни.
Е ….тогава ни остава. само да се отпуснем и да си СПОМНИМ.