Project Description

Какво може Привличане на изобилие за вас

● Енергийна помощ за постигане на конкретна цел, нова работа, повишение, нов бизнес и т.н.
● Свързване с личния паричен поток.
● Енергийна подкрепа при закупуване на дом или продажба на имот.
● Привличане на сродна душа или екип.
● Усилване на чарът и харизмата.
● Усилване на връзката ви с вашия духовен род.
● Моделиране на бъдещи събития.
● Привличане на нови клиенти към вашия бизнес.
● Засилване на личната харизма и по този начин увеличаване привлекателността ви за хората, с които бихте искали да общувате.
● Увеличаване паричния поток към вас, при положение, че той не се явява самоцел, а е част от бизнес-модел, който носи истинско удовлетворение. Тази практика категорично не работи с хазарт и модели от типа „пари от въздуха“. За да ориентирате потока към себе си е необходимо да предлагате реална услуга или стока.
● Увеличаване вероятността за ефективно управление на имотите на рода.. Тези практики не „покриват“ професионалния бизнес с имоти.
● Създаване на условия за среща със сродна душа или партньор в живота .
● Засилване на вътрешните връзки и подобряване взаимоотношенията в семейството / рода.
● Привличане от многовариантно събитие, този изход, който е желан от вас, или ви носи най-много ползи.
● Моделиране в многовариантно събитие, нов, несъществуващ до момента изход, който да е изгоден за вас.

Loading...