ЦЕНИ :

  • Лечебен сеанс – 40 EUR
  • Регресия – 50 EUR
  • Ченълинг- 30 EUR
  • Безсмъртие и управление на карма  – 30 EUR
  • Привличане на изобилие – 40 EUR
  • Зареждане на амулет – 20 EUR