БЛОГ

Светът се развива и еволюира чрез всеки един от нас и това ни дава изключителни възможности и отговорности. Вашата значимост не се определя от някого или някои. Тя е изначално велика и не подлежи на обсъждане.

Задавали ли сте си въпроса защо сме родени? За какво живеем? Най-краткият отговор е за да сме щастливи. Щастието за всеки е различно, пътищата за постигането му разнопосочни, но основното определящо доволството и радостта от живота е здравето и за него са възможни решения и лечения по път, който е известен на малцина. 

Древните лечителски изкуства стъпват върху безкрайните способности на човека да възстанови първородното си божествено здраве.  Чрез повишаване вибрациите на болните клетки и създаването на програма за възстановяване на първородното здраве се постига онова балансирано състояние, в което можем

да лекуваме тялото и всяка негова болна част или система, 

да предотвратим излизането му от хармонично състояние и 

да не допускаме настъпването на необратими физиологични процеси и анатомични изменения,

да забавим процеса на стареене на клетъчно ниво, като постигнем подмладяване на  цялото физическо тяло. 

Това води до повишаване  качеството  на живот и увеличаване на неговата продължителност. На повишената вибрация светът отговаря с привличане на желани събеседници, съратници и събития.

Ето как в необходимостта да се “борите” за живота и здравето си получавате помощ така, че да останат само заниманията с любими хора и дела.

КАТЕГОРИИ

Рейки

Рейки Лечение с Рейки енергия, по системата Фам Рей [...]

Go to Top